sagt om oss

Vi har förmånen att få följa med en rad olika företag på deras förändringsresor

”Det är enkelt och konkret att jobba med enindo! De har själva erfarenheten av att vara chef och att driva förändringsarbete. Detta gör att det som enindo levererar verkligen ger oss värde och effekt i praktiken, jag kan använda det direkt. Jag väljer att jobba med enindo för att de har den genuina förståelsen att förändringsarbete bara kan ägas och komma till stånd av oss som är chefer och medarbetare på mitt företag – enindo är ässen i kulissen. De ger sig inte, puttar på oss och flyttar oss framåt – nästan utan att vi förstår det själva.”
Maja Carlzon, chef Verksamhetsutveckling AMF

”De senaste tre åren har jag anlitat enindo i ett flertal olika uppdrag. Senast var de behjälpliga med att tillsammans med oss arbeta fram tjänsteportföljer för vår HR avdelning. Min erfarenhet av enindo är att de har lätt att sätta sig in i uppdraget, har alltid hög leverans på sina uppdrag. Följer upp slutfört arbete, har mycket stort engagemang, ger inspiration och energi.”
Carina Lundberg, personalchef Hallsta Pappersbruk Holmen Paper

Frågor, tankar, funderingar, förslag eller bara pratsugen?

Kontakta oss