Vår erfarenhet

Tillsammans har vi gedigen erfarenhet av ledarskap, ledarutveckling och förändringsarbete.
Vi har bland annat:

  • Ansvarat för och drivit komplexa förändringsprojekt i företag med verksamhet i flera länder
  • Utvecklat och genomfört ledarskapsprogram från ”ny som chef” till exekutiv nivå i organisationer med verksamhet i flera länder
  • Ansvarat för ledarutveckling i samband med fusioner
  • Designat och genomfört uppdrag kring högpresterande och mångkulturella team samt utveckling av ledningsgrupper, team och medarbetarskap
  • Arbetat i uppdrag inom telekom, läkemedel, bank/finans, verkstadsindustri, maskinuthyrning, pappersindustri, logistik och kommunikation
  • Arbetat som chef/ledare på så väl operativ som strategisk nivå i både Sverige, Danmark, Norge och Finland
  • Arbetat i rollen som personaldirektör och personalchef samt som VD i ett statligt helägt bolag
  • Suttit i flertalet ledningsgrupper och arbetat med strategiskt ledningsarbete

Frågor, tankar, funderingar, förslag eller bara pratsugen?

Kontakta oss