Vårt arbetssätt

Vi strävar hela tiden efter att förbättra oss för att på så vis ge våra kunder en god anledning att ha en långsiktig relation med oss.

  • Inför varje uppdrag formuleras ett tydligt syfte och mål som godkänns av kund och därefter utvärderas fortlöpande
  • Vi avsätter tid och resurser för att säkerställa att alla åtagande kan genomföras med gott resultat
  • Vi säkerställer att vi nyttjar företagets samlade kunskap och tar tillvara på det arbete som tidigare gjorts och bygger vidare därifrån – att ”börja om” vinner ingen på
  • Vi har nära dialog med vår uppdragsgivare och utvärderar kvaliteten både under och efter genomfört uppdrag
  • Vi förbättrar löpande kvaliteten i leverans genom vårt interna kvalitetsutvecklingssystem PiQ (Partner in Quality).

Vi är certifierade i

  • Prosci® Change Management Process & Methodology
  • Profil- och Drivkraftsanalys från Institutet för Personlig Utveckling - IPU.
  • OPQ Personlighetsformulär, AT Färdighetstester, MQ Motivationsformulär samt 360° instrument (SHL Group Sverige AB)

Frågor, tankar, funderingar, förslag eller bara pratsugen?

Kontakta oss